ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στέγαση:
Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Κτίριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, 1ος όροφος
1066 Λευκωσία
Κύπρος

Αλληλογραφία:
Τ.Θ. 29322
1624 – Λευκωσία

+357 96 442006

sundesmosupax@gmail.com
spyneo2004@yahoo.gr